Zoetis Inc (ZTS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 970 000 3 604 000 1 934 000 1 701 000 1 564 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 778 000 366 000 318 000 271 000 228 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 594 000 2 170 000 1 806 000 1 223 000 1 094 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,16 1,83 1,25 1,61 1,64

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 970 000K + $778 000K) ÷ $3 594 000K
= 2,16


Analiza porównawcza

2021