Zoetis Inc (ZTS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 6 564 000 6 552 000 6 592 000 6 595 000 5 947 000
Aktywa razem w tys. USD 14 286 000 14 925 000 13 900 000 13 609 000 11 545 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,46 0,44 0,47 0,48 0,52

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $6 564 000K ÷ $14 286 000K
= 0,46


Analiza porównawcza

2023