Zoetis Inc (ZTS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 080 000 15 552 000 6 675 000 6 260 000 5 825 000
Aktywa razem w tys. USD 14 925 000 27 800 000 13 609 000 11 545 000 10 777 000
Rotacja aktywów razem 0,54 0,56 0,49 0,54 0,54

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $8 080 000K ÷ $14 925 000K
= 0,54


Analiza porównawcza

2022