Zoetis Inc (ZTS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 8 544 000 8 080 000 7 776 000 6 675 000 6 260 000 5 825 000 5 307 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 561 000 2 454 000 2 303 000 2 057 000 1 992 000 1 911 000 1 775 000
Zysk ze sprzedaży brutto 5 983 000 5 626 000 5 473 000 4 618 000 4 268 000 3 914 000 3 532 000
Koszty badań i rozwoju 614 000 539 000 508 000 463 000 457 000 432 000 382 000
Koszty ogólnego zarządu 2 151 000 2 009 000 2 001 000 1 726 000 1 638 000 1 484 000 1 334 000
Zysk operacyjny 3 069 000 2 928 000 2 803 000 2 269 000 2 018 000 1 881 000 1 725 000
Koszty odsetek netto 134 000 171 000 218 000 219 000 186 000 175 000 175 000
Pozostałe przychody (koszty) 37 000 4 000 10 000 12 000 16 000 28 000 12 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 936 000 2 656 000 2 488 000 1 996 000 1 801 000 1 690 000 1 525 000
Podatek dochodowy 596 000 545 000 454 000 360 000 301 000 266 000 663 000
Udziały niekontrolujące -4 000 -3 000 -3 000 -2 000 0 -4 000 -2 000
Zysk (strata) netto 2 344 000 2 114 000 2 037 000 1 638 000 1 500 000 1 428 000 864 000