Zoetis Inc (ZTS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 8 080 000 15 552 000 6 675 000 6 260 000 5 825 000 5 307 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 454 000 4 606 000 2 057 000 1 992 000 1 911 000 1 775 000
Zysk ze sprzedaży brutto 5 626 000 10 946 000 4 618 000 4 268 000 3 914 000 3 532 000
Koszty badań i rozwoju 539 000 1 016 000 463 000 457 000 432 000 382 000
Koszty ogólnego zarządu 2 009 000 4 002 000 1 726 000 1 638 000 1 484 000 1 334 000
Zysk operacyjny 2 928 000 5 606 000 2 269 000 2 018 000 1 881 000 1 725 000
Koszty odsetek netto 171 000 436 000 219 000 186 000 175 000 175 000
Pozostałe przychody (koszty) 4 000 20 000 12 000 16 000 28 000 12 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 656 000 4 976 000 1 996 000 1 801 000 1 690 000 1 525 000
Podatek dochodowy 545 000 908 000 360 000 301 000 266 000 663 000
Udziały niekontrolujące -3 000 -6 000 -2 000 0 -4 000 -2 000
Zysk (strata) netto 2 114 000 4 074 000 1 638 000 1 500 000 1 428 000 864 000