Zoetis Inc (ZTS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 581 000 3 485 000 3 604 000 1 934 000 1 701 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 365 000 389 000 366 000 318 000 271 000
Należności w tys. USD 1 215 000 1 133 000 1 013 000 1 086 000 1 036 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 167 000 1 797 000 2 170 000 1 806 000 1 223 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,63 2,79 2,30 1,85 2,46

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 581 000K + $365 000K + $1 215 000K) ÷ $3 167 000K
= 1,63


Analiza porównawcza

2022