Zoetis Inc (ZTS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 454 000 4 606 000 2 057 000 1 992 000 1 911 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 405 000 872 000 457 000 301 000 313 000
Rotacja zobowiązań 6,06 5,28 4,50 6,62 6,11

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 454 000K ÷ $405 000K
= 6,06


Analiza porównawcza

2022