Yelp Inc (YELP)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 58 353 31 546 -34 933 35 511 25 897
Aktywa razem w tys. USD 1 015 920 1 050 530 1 154 950 1 070 700 1 175 560
Operacyjny ROA 5,74% 3,00% -3,02% 3,32% 2,20%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $58 353K ÷ $1 015 920K
= 5,74%


Analiza porównawcza

2022