Yelp Inc (YELP)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 114 229 105 705 78 097 57 186 62 410
Zobowiązania handlowe w tys. USD 11 868 14 525 16 127 8 853 6 002
Rotacja zobowiązań 9,62 7,28 4,84 6,46 10,40

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $114 229K ÷ $11 868K
= 9,62


Analiza porównawcza

2023