Yelp Inc (YELP)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 337 060 1 193 510 1 031 840 872 933 1 014 190
Należności w tys. USD 146 147 131 902 107 358 88 400 106 832
Rotacja należności 9,15 9,05 9,61 9,87 9,49

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 337 060K ÷ $146 147K
= 9,15


Analiza porównawcza

2023