Yelp Inc (YELP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 489 783 595 875 412 281 755 860 821 216
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 47 536 28 450 14 196 17 104 15 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 164 013 143 030 134 155 64 905 86 167
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,28 4,36 3,18 11,91 9,71

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($489 783K + $47 536K) ÷ $164 013K
= 3,28


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Yelp Inc
YELP
3,28
Netflix Inc.
NFLX
0,86