Yelp Inc (YELP)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 9,61 9,87 9,49 10,80 11,12
Rotacja zobowiązań 4,84 6,46 10,40 8,85 7,81
Rotacja kapitału pracującego 2,15 1,53 2,54 1,19 1,02

Średnia liczba dni

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 37,98 36,96 38,45 33,80 32,83
Cykl zobowiązań dni 75,37 56,51 35,10 41,25 46,75

Długoterminowe

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 12,30 8,58 9,14 8,21 8,17
Rotacja aktywów razem 0,98 0,76 0,95 0,80 0,70