Yelp Inc (YELP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 337 060 1 193 510 1 031 840 872 933 1 014 190 942 773 846 813
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 114 229 105 705 78 097 57 186 62 410 57 872 70 518
Zysk ze sprzedaży brutto 1 222 830 1 087 800 953 742 815 747 951 784 884 901 776 295
Koszty badań i rozwoju 332 570 305 561 276 473 232 561 230 440 212 319 175 787
Koszty ogólnego zarządu 769 036 679 035 590 040 567 510 636 477 603 878 544 316
Zysk operacyjny 79 043 58 353 31 546 -34 933 35 511 25 897 14 994
Koszty odsetek netto -19 571 -5 762 116 -2 273 -13 328 -13 804 -4 189
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 105 082 66 778 33 718 -35 125 49 767 40 006 184 349
Podatek dochodowy 5 909 30 431 -5 953 -15 701 8 886 -15 344 31 491
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 99 173 36 347 39 671 -19 424 40 881 55 350 152 858