Yelp Inc (YELP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 400 623 479 783 595 875 412 281 755 860
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 63 467 57 536 28 450 14 196 17 104
Należności w tys. USD 131 902 107 358 88 400 106 832 87 305
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 182 824 164 013 143 030 134 155 64 905
Wskaźnik płynności szybkiej 3,26 3,93 4,98 3,98 13,25

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($400 623K + $63 467K + $131 902K) ÷ $182 824K
= 3,26


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Yelp Inc
YELP
3,26
CarGurus Inc
CARG
5,54
Netflix Inc.
NFLX
1,17
News Corp
NWS
1,18
News Corp
NWSA
1,18