Yelp Inc (YELP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 489 783 595 875 412 281 755 860 821 216
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 47 536 28 450 14 196 17 104 15 700
Należności w tys. USD 107 358 88 400 106 832 87 305 76 173
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 164 013 143 030 134 155 64 905 86 167
Wskaźnik płynności szybkiej 3,93 4,98 3,98 13,25 10,60

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($489 783K + $47 536K + $107 358K) ÷ $164 013K
= 3,93


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Yelp Inc
YELP
3,93
Netflix Inc.
NFLX
0,95