Walmart Inc (WMT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(31 paź 2022)
2023/Q2
(31 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(31 sty 2022)
2022/Q3
(31 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
2022/Q1
(30 kwi 2021)
2021/Q4
(31 sty 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 11 587 000 13 923 000 11 817 000 14 760 000 16 111 000 22 831 000 22 846 000 17 741 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 169 000 2 798 000 2 500 000 1 519 000 2 020 000 1 555 000 1 565 000 20 861 000
Należności w tys. USD 8 218 000 7 522 000 7 674 000 8 280 000 7 349 000 6 103 000 5 797 000 6 516 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 101 408 000 99 899 000 96 530 000 87 379 000 87 620 000 81 122 000 80 841 000 92 645 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,23 0,24 0,23 0,28 0,29 0,38 0,37 0,49

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($11 587 000K + $3 169 000K + $8 218 000K) ÷ $101 408 000K
= 0,23


Analiza porównawcza

2023/Q3