Walmart Inc (WMT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2024/Q4
(31 sty 2024)
2024/Q3
(31 paź 2023)
2024/Q2
(31 lip 2023)
2024/Q1
(30 kwi 2023)
2023/Q4
(31 sty 2023)
2023/Q3
(31 paź 2022)
2023/Q2
(31 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 867 000 12 154 000 13 888 000 10 575 000 8 625 000 11 587 000 13 923 000 11 817 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 322 000 3 661 000 3 531 000 3 357 000 2 521 000 3 169 000 2 798 000 2 500 000
Należności w tys. USD 8 796 000 8 625 000 7 891 000 7 647 000 7 933 000 8 218 000 7 522 000 7 674 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 92 415 000 104 230 000 99 220 000 95 505 000 92 198 000 101 408 000 99 899 000 96 530 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,24 0,23 0,26 0,23 0,21 0,23 0,24 0,23

2024/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 867 000K + $3 322 000K + $8 796 000K) ÷ $92 415 000K
= 0,24


Analiza porównawcza

2024/Q4