Walmart Inc (WMT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 39 107 000 45 041 000 48 021 000 50 203 000 36 825 000
Aktywa razem w tys. USD 244 860 000 252 496 000 236 495 000 219 295 000 204 522 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,16 0,18 0,20 0,23 0,18

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $39 107 000K ÷ $244 860 000K
= 0,16


Analiza porównawcza

2022