Walmart Inc (WMT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Przychody ze sprzedaży 611 289 000 572 754 000 559 151 000 523 964 000 514 405 000 500 343 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 463 721 000 429 000 000 420 315 000 394 605 000 385 301 000 373 396 000
Zysk ze sprzedaży brutto 147 568 000 143 754 000 138 836 000 129 359 000 129 104 000 126 947 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 127 140 000 117 812 000 116 288 000 108 791 000 107 147 000 106 510 000
Zysk operacyjny 20 428 000 25 942 000 22 548 000 20 568 000 21 957 000 20 437 000
Koszty odsetek netto 1 874 000 1 836 000 2 194 000 2 410 000 2 129 000 2 178 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 17 016 000 18 696 000 20 564 000 20 116 000 11 460 000 15 123 000
Podatek dochodowy 5 724 000 4 756 000 6 858 000 4 915 000 4 281 000 4 600 000
Udziały niekontrolujące -388 000 267 000 196 000 320 000 509 000 661 000
Zysk (strata) netto 11 680 000 13 673 000 13 510 000 14 881 000 6 670 000 9 862 000