Walmart Inc (WMT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2024
(31 sty 2024)
2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 490 142 000 463 721 000 429 000 000 420 315 000 394 605 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 56 812 000 53 742 000 55 261 000 49 141 000 46 973 000
Rotacja zobowiązań 8,63 8,63 7,76 8,55 8,40

2024 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $490 142 000K ÷ $56 812 000K
= 8,63


Analiza porównawcza

2024