Walmart Inc (WMT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 611 289 000 572 754 000 559 151 000 523 964 000 514 405 000
Aktywa razem w tys. USD 243 197 000 244 860 000 252 496 000 236 495 000 219 295 000
Rotacja aktywów razem 2,51 2,34 2,21 2,22 2,35

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $611 289 000K ÷ $243 197 000K
= 2,51


Analiza porównawcza

2023