Walmart Inc (WMT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2024
(31 sty 2024)
2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
Rotacja zapasów 8,93 8,20 7,59 9,35 8,88
Rotacja należności 73,68 77,06 69,17 85,81 83,38
Rotacja zobowiązań 8,63 8,63 7,76 8,55 8,40
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2024
(31 sty 2024)
2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
Cykl zapasów dni 40,88 44,53 48,08 39,03 41,10
Cykl należności dni 4,95 4,74 5,28 4,25 4,38
Cykl zobowiązań dni 42,31 42,30 47,02 42,67 43,45

Długoterminowe

2024
(31 sty 2024)
2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
Rotacja aktywów trwałych 5,85 6,07 6,06 6,06 4,98
Rotacja aktywów razem 2,57 2,51 2,34 2,21 2,22