Walmart Inc (WMT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Rotacja zapasów 8,20 7,59 9,35 8,88 8,70
Rotacja należności 77,06 69,17 85,81 83,38 81,87
Rotacja zobowiązań 8,63 7,76 8,55 8,40 8,19
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Cykl zapasów dni 44,53 48,08 39,03 41,10 41,94
Cykl należności dni 4,74 5,28 4,25 4,38 4,46
Cykl zobowiązań dni 42,30 47,02 42,67 43,45 44,58

Długoterminowe

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Rotacja aktywów trwałych 6,07 6,06 6,06 4,98 4,62
Rotacja aktywów razem 2,51 2,34 2,21 2,22 2,35