Walmart Inc (WMT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 8 625 000 14 760 000 17 741 000 9 465 000 7 722 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 521 000 1 519 000 20 861 000 1 622 000 3 623 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 92 198 000 87 379 000 92 645 000 77 790 000 77 477 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,12 0,19 0,42 0,14 0,15

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($8 625 000K + $2 521 000K) ÷ $92 198 000K
= 0,12


Analiza porównawcza

2023