Walmart Inc (WMT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2024
(31 sty 2024)
2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 76 877 000 75 655 000 81 070 000 90 067 000 61 806 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 92 415 000 92 198 000 87 379 000 92 645 000 77 790 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,83 0,82 0,93 0,97 0,79

2024 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $76 877 000K ÷ $92 415 000K
= 0,83


Analiza porównawcza

2024