Walmart Inc (WMT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 81 070 000 90 067 000 61 806 000 61 897 000 59 664 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 87 379 000 92 645 000 77 790 000 77 477 000 78 521 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,93 0,97 0,79 0,80 0,76

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $81 070 000K ÷ $87 379 000K
= 0,93


Analiza porównawcza

2022