Ultra Clean Hldgs Inc (UCTT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 493 000 529 900 261 600 283 400 331 549
Kapitał własny w tys. USD 887 900 848 900 532 600 436 700 436 298
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,56 0,62 0,49 0,65 0,76

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $493 000K ÷ $887 900K
= 0,56


Analiza porównawcza

2022