Ultra Clean Hldgs Inc (UCTT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 098 800 1 137 100 545 100 467 000 462 925
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 389 200 469 100 201 200 210 600 139 298
Wskaźnik płynności bieżącej 2,82 2,42 2,71 2,22 3,32

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 098 800K ÷ $389 200K
= 2,82


Analiza porównawcza

2022