Ultra Clean Hldgs Inc (UCTT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(29 gru 2023)
2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 893 200 1 098 800 1 137 100 545 100 467 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 310 000 389 200 469 100 201 200 210 600
Wskaźnik płynności bieżącej 2,88 2,82 2,42 2,71 2,22

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $893 200K ÷ $310 000K
= 2,88


Analiza porównawcza

2023