Ultra Clean Hldgs Inc (UCTT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 358 800 466 500 200 300 162 500 144 145
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 42 400 41 300 18 900 19 400 25 708
Należności w tys. USD 253 700 250 100 145 500 112 700 106 956
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 389 200 469 100 201 200 210 600 139 298
Wskaźnik płynności szybkiej 1,68 1,62 1,81 1,40 1,99

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($358 800K + $42 400K + $253 700K) ÷ $389 200K
= 1,68


Analiza porównawcza

2022