Ultra Clean Hldgs Inc (UCTT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(29 gru 2023)
2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 461 200 493 000 529 900 261 600 283 400
Aktywa razem w tys. USD 1 867 700 1 960 900 2 025 400 1 102 500 1 019 300
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,25 0,25 0,26 0,24 0,28

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $461 200K ÷ $1 867 700K
= 0,25


Analiza porównawcza

2023