Ultra Clean Hldgs Inc (UCTT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 358 800 466 500 200 300 162 500 144 145
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 42 400 41 300 18 900 19 400 25 708
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 389 200 469 100 201 200 210 600 139 298
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,03 1,08 1,09 0,86 1,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($358 800K + $42 400K) ÷ $389 200K
= 1,03


Analiza porównawcza

2022