Ultra Clean Hldgs Inc (UCTT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
2017
(29 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 101 600 1 398 600 1 066 200 1 096 520 924 351
Aktywa razem w tys. USD 2 025 400 1 102 500 1 019 300 965 477 563 412
Rotacja aktywów razem 1,04 1,27 1,05 1,14 1,64

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 101 600K ÷ $2 025 400K
= 1,04


Analiza porównawcza

2021