Ultra Clean Hldgs Inc (UCTT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 374 300 2 101 600 1 398 600 1 066 200 1 096 520
Aktywa razem w tys. USD 1 960 900 2 025 400 1 102 500 1 019 300 965 477
Rotacja aktywów razem 1,21 1,04 1,27 1,05 1,14

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 374 300K ÷ $1 960 900K
= 1,21


Analiza porównawcza

2022