Ultra Clean Hldgs Inc (UCTT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(29 gru 2023)
2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 734 500 2 374 300 2 101 600 1 398 600 1 066 200
Property, plant and equipment w tys. USD 328 300 279 600 242 300 159 200 145 300
Rotacja aktywów trwałych 5,28 8,49 8,67 8,79 7,34

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 734 500K ÷ $328 300K
= 5,28


Analiza porównawcza

2023