Ultra Clean Hldgs Inc (UCTT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 374 300 2 101 600 1 398 600 1 066 200 1 096 520
Property, plant and equipment w tys. USD 279 600 242 300 159 200 145 300 143 459
Rotacja aktywów trwałych 8,49 8,67 8,79 7,34 7,64

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 374 300K ÷ $279 600K
= 8,49


Analiza porównawcza

2022