Ultra Clean Hldgs Inc (UCTT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
2018
(28 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 197 800 185 700 121 400 29 900 60 704
Aktywa razem w tys. USD 1 960 900 2 025 400 1 102 500 1 019 300 965 477
Operacyjny ROA 10,09% 9,17% 11,01% 2,93% 6,29%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $197 800K ÷ $1 960 900K
= 10,09%


Analiza porównawcza

2022