Ultra Clean Hldgs Inc (UCTT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(29 gru 2023)
2022
(30 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(25 gru 2020)
2019
(27 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 35 200 197 800 185 700 121 400 29 900
Aktywa razem w tys. USD 1 867 700 1 960 900 2 025 400 1 102 500 1 019 300
Operacyjny ROA 1,88% 10,09% 9,17% 11,01% 2,93%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $35 200K ÷ $1 867 700K
= 1,88%


Analiza porównawcza

2023