Under Armour Inc (UA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(31 gru 2022)
2022/Q2
(30 wrz 2022)
2022/Q1
(30 cze 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 849 546 853 652 1 049 410 1 669 450 1 253 710 1 349 790 1 348 740 1 517 360
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 348 734 356 244 302 644 286 422 300 719 273 099 249 922 282 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 502 130 1 473 260 1 458 680 1 450 180 1 354 540 1 361 960 1 234 320 1 413 280
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,80 0,82 0,93 1,35 1,15 1,19 1,30 1,27

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($849 546K + $348 734K) ÷ $1 502 130K
= 0,80


Analiza porównawcza

2022/Q3