Under Armour Inc (UA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 5 683 470 4 474 670 5 267 130 5 193 180
Aktywa razem w tys. USD 4 991 400 5 030 630 4 843 530 4 245 020
Rotacja aktywów razem 1,14 0,89 1,09 1,22

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $5 683 470K ÷ $4 991 400K
= 1,14


Analiza porównawcza

2021