Under Armour Inc (UA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q2
(30 wrz 2022)
2022/Q1
(30 cze 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 5 997 670 5 775 320 5 683 470 5 558 030 5 445 520 4 801 630 4 474 670 4 512 120
Aktywa razem w tys. USD 4 770 070 4 605 800 4 991 400 4 822 300 4 871 510 4 914 300 5 030 630 4 863 550
Rotacja aktywów razem 1,26 1,25 1,14 1,15 1,12 0,98 0,89 0,93

2022/Q2 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $5 997 670K ÷ $4 770 070K
= 1,26


Analiza porównawcza

2022/Q2