Under Armour Inc (UA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 669 450 1 517 360 788 072 557 403
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 286 422 282 300 313 165 364 183
Należności w tys. USD 569 014 527 340 708 714 652 546
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 450 180 1 413 280 1 422 010 1 315 980
Wskaźnik płynności szybkiej 1,74 1,65 1,27 1,20

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 669 450K + $286 422K + $569 014K) ÷ $1 450 180K
= 1,74


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Under Armour Inc
UA
1,74
Etsy Inc
ETSY
2,40
Oxford Industries, Inc.
OXM
0,41
PVH Corp
PVH
0,64
Under Armour Inc
UAA
1,74