Under Armour Inc (UA)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 254 300 2 821 970 2 314 570 2 796 600
Zapasy w tys. USD 1 190 250 811 410 895 974 892 258
Rotacja zapasów 2,73 3,48 2,58 3,13

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 254 300K ÷ $1 190 250K
= 2,73


Analiza porównawcza

2023