Under Armour Inc (UA)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 821 970 2 314 570 2 796 600 2 852 710
Zapasy w tys. USD 811 410 895 974 892 258 1 019 500
Rotacja zapasów 3,48 2,58 3,13 2,80

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 821 970K ÷ $811 410K
= 3,48


Analiza porównawcza

2021