Under Armour Inc (UA)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 526 808 -11 839 236 770 158 132
Aktywa razem w tys. USD 4 991 400 5 030 630 4 843 530 4 245 020
Operacyjny ROA 10,55% -0,24% 4,89% 3,73%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $526 808K ÷ $4 991 400K
= 10,55%


Analiza porównawcza

2021