Under Armour Inc (UA)

ROE

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 386 769 360 060 -549 177 92 139
Kapitał własny w tys. USD 1 998 400 2 088 990 1 675 990 2 150 090
ROE 19,35% 17,24% -32,77% 4,29%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $386 769K ÷ $1 998 400K
= 19,35%


Analiza porównawcza

2023