Under Armour Inc (UA)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD 281 769 528 063 -19 085 189 091
Koszty odsetek netto w tys. USD 12 826 44 300 47 259 21 240
Wskaźnik pokrycia odsetek 21,97 11,92 -0,40 8,90

2023 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $281 769K ÷ $12 826K
= 21,97


Analiza porównawcza

2023