Under Armour Inc (UA)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2024/Q1
(30 cze 2023)
2023/Q4
(31 mar 2023)
2023/Q3
(31 gru 2022)
2023/Q2
(30 wrz 2022)
2023/Q1
(30 cze 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 3 244 712 3 254 300 3 215 559 3 089 611 2 912 273 2 821 970 2 778 839 2 768 112
Zobowiązania handlowe w tys. USD 714 189 649 116 738 740 747 330 669 203 613 307 532 919 613 566
Rotacja zobowiązań 4,54 5,01 4,35 4,13 4,35 4,60 5,21 4,51

2024/Q1 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 244 712K ÷ $714 189K
= 4,54


Analiza porównawcza

2024/Q1