Under Armour Inc (UA)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q1
(30 cze 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 2 912 273 2 821 970 2 778 839 2 768 112 2 443 870 2 314 570 2 364 126 2 356 983
Zobowiązania handlowe w tys. USD 669 203 613 307 532 919 613 566 490 860 575 954 643 315 664 288
Rotacja zobowiązań 4,35 4,60 5,21 4,51 4,98 4,02 3,67 3,55

2022/Q1 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 912 273K ÷ $669 203K
= 4,35


Analiza porównawcza

2022/Q1