Under Armour Inc (UA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q2
(30 wrz 2022)
2022/Q1
(30 cze 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
Zysk (strata) netto 86 925 7 682 109 657 113 444 59 207 77 752 184 453 38 946 -182 895 -589 681 -15 304 102 315
Amortyzacja 33 686 34 321 33 297 37 188 35 147 35 512 40 815 37 250 38 354 48 565 186 425 0
Zmiana stanu należności 789 087 693 636 569 014 735 779 639 176 696 287 527 340 806 916 568 430 668 409 708 714 843 495
Zmiana stanu zapasów 1 080 420 954 394 811 410 837 740 881 117 851 829 895 974 1 056 840 1 198 510 940 236 892 258 906 544
Zmiana stanu gotówki 853 652 1 049 410 1 669 450 1 253 710 1 349 790 1 348 740 1 517 360 865 609 1 079 410 959 318 788 072 416 603
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -89 995 87 496 454 961 312 103 48 353 -150 588 462 571 59 703 57 302 -366 712 509 031 0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -58 117 -35 747 -12 099 -29 527 -19 668 -8 465 -20 652 -20 777 -19 364 -31 498 -145 802 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -58 117 -747 -12 099 -29 160 -19 183 -7 904 44 142 -21 435 -20 211 -68 841 -147 113 0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -24 429 -24 359 -1 295 -166 878 -254 007 3 443 530 -249 884 87 255 598 952 137 070 0