Pioneer Natural Resources Co. (PXD)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 125 000 6 688 000 3 160 000 1 839 000 2 284 000
Kapitał własny w tys. USD 22 541 000 22 837 000 11 569 000 12 119 000 12 111 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,18 0,29 0,27 0,15 0,19

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $4 125 000K ÷ $22 541 000K
= 0,18


Analiza porównawcza

2022