Pioneer Natural Resources Co. (PXD)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 4 125 000 6 688 000 3 160 000 1 839 000 2 284 000
Aktywa razem w tys. USD 35 740 000 36 811 000 19 229 000 19 067 000 17 903 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,12 0,18 0,16 0,10 0,13

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $4 125 000K ÷ $35 740 000K
= 0,12


Analiza porównawcza

2022