Pioneer Natural Resources Co. (PXD)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 24 384 000 17 870 000 7 026 000 9 710 000 9 384 000
Aktywa razem w tys. USD 35 740 000 36 811 000 19 229 000 19 067 000 17 903 000
Rotacja aktywów razem 0,68 0,49 0,37 0,51 0,52

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $24 384 000K ÷ $35 740 000K
= 0,68


Analiza porównawcza

2022