Pioneer Natural Resources Co. (PXD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 032 000 3 905 000 1 442 000 631 000 1 268 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 417 000 177 000 171 000 239 000 249 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 887 000 4 073 000 1 906 000 2 496 000 1 818 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,37 1,00 0,85 0,35 0,83

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 032 000K + $417 000K) ÷ $3 887 000K
= 0,37


Analiza porównawcza

2022