Pioneer Natural Resources Co. (PXD)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 24 384 000 17 870 000 7 026 000 9 710 000 9 384 000
Property, plant and equipment w tys. USD 31 288 000 29 876 000 16 023 000 16 077 000 14 839 000
Rotacja aktywów trwałych 0,78 0,60 0,44 0,60 0,63

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $24 384 000K ÷ $31 288 000K
= 0,78


Analiza porównawcza

2022