Pioneer Natural Resources Co. (PXD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 726 000 6 173 000 2 595 000 2 191 000 2 580 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 887 000 4 073 000 1 906 000 2 496 000 1 818 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,96 1,52 1,36 0,88 1,42

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 726 000K ÷ $3 887 000K
= 0,96


Analiza porównawcza

2022