Philip Morris International Inc (PM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 017 000 3 492 000 2 428 000 3 207 000 5 368 000 5 036 000 4 622 000 4 496 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 742 000 1 432 000 1 832 000 1 770 000 1 903 000 1 196 000 1 000 000 561 000
Należności w tys. USD 4 789 000 5 012 000 4 599 000 4 756 000 4 611 000 4 593 000 4 418 000 3 940 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 21 547 000 23 245 000 22 985 000 27 336 000 20 772 000 20 547 000 20 417 000 19 255 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,44 0,43 0,39 0,36 0,57 0,53 0,49 0,47

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 017 000K + $1 742 000K + $4 789 000K) ÷ $21 547 000K
= 0,44


Analiza porównawcza

2023/Q3