Philip Morris International Inc (PM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 62 810 000 28 694 000 29 805 000 29 625 000 28 748 000
Property, plant and equipment w tys. USD 12 336 000 6 365 000 6 631 000 7 201 000 7 271 000
Rotacja aktywów trwałych 5,09 4,51 4,49 4,11 3,95

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $62 810 000K ÷ $12 336 000K
= 5,09


Analiza porównawcza

2021