Philip Morris International Inc (PM)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 12 246 000 25 950 000 11 668 000 10 531 000 11 377 000
Aktywa razem w tys. USD 61 681 000 82 580 000 44 815 000 42 875 000 39 801 000
Operacyjny ROA 19,85% 31,42% 26,04% 24,56% 28,58%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $12 246 000K ÷ $61 681 000K
= 19,85%


Analiza porównawcza

2022