Philip Morris International Inc (PM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 060 000 3 207 000 4 496 000 7 280 000 6 861 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 530 000 1 770 000 561 000 860 000 701 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 26 383 000 27 336 000 19 255 000 19 615 000 18 833 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,17 0,18 0,26 0,41 0,40

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 060 000K + $1 530 000K) ÷ $26 383 000K
= 0,17


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Philip Morris International Inc
PM
0,17
Altria Group Inc.
MO
0,38
Booking Holdings Inc
BKNG
1,03
Universal Corp.
UVV
0,80
Vector Group Ltd
VGR
2,70