Philip Morris International Inc (PM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 207 000 8 992 000 7 280 000 6 861 000 6 593 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 770 000 1 122 000 860 000 701 000 481 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 27 336 000 38 510 000 19 615 000 18 833 000 17 191 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,18 0,26 0,41 0,40 0,41

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 207 000K + $1 770 000K) ÷ $27 336 000K
= 0,18


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Philip Morris International Inc
PM
0,18
Altria Group Inc.
MO
0,50
Booking Holdings Inc
BKNG
1,60
Universal Corp.
UVV
0,66
Vector Group Ltd
VGR
2,00