Philip Morris International Inc (PM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 35 174 000 31 762 000 31 405 000 28 694 000 29 805 000 29 625 000 28 748 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 12 893 000 11 402 000 10 030 000 9 569 000 10 513 000 10 758 000 10 432 000
Zysk ze sprzedaży brutto 22 281 000 20 360 000 21 375 000 19 125 000 19 292 000 18 867 000 18 316 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 10 060 000 8 114 000 8 304 000 7 384 000 8 695 000 7 408 000 6 725 000
Zysk operacyjny 12 221 000 12 246 000 12 975 000 11 668 000 10 531 000 11 377 000 11 503 000
Koszty odsetek netto 1 061 000 588 000 628 000 618 000 570 000 665 000 914 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 607 000 11 771 000 12 381 000 10 969 000 10 021 000 10 731 000 10 648 000
Podatek dochodowy 2 339 000 2 244 000 2 671 000 2 377 000 2 293 000 2 445 000 4 307 000
Udziały niekontrolujące 455 000 479 000 601 000 536 000 543 000 375 000 306 000
Zysk (strata) netto 7 791 000 9 024 000 9 083 000 8 036 000 7 168 000 7 895 000 6 021 000