Philip Morris International Inc (PM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 31 762 000 62 810 000 28 694 000 29 805 000 29 625 000 28 748 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 11 402 000 20 060 000 9 569 000 10 513 000 10 758 000 10 432 000
Zysk ze sprzedaży brutto 20 360 000 42 750 000 19 125 000 19 292 000 18 867 000 18 316 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 8 114 000 16 608 000 7 384 000 8 695 000 7 408 000 6 725 000
Zysk operacyjny 12 246 000 25 950 000 11 668 000 10 531 000 11 377 000 11 503 000
Koszty odsetek netto 588 000 1 256 000 618 000 570 000 665 000 914 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 771 000 24 762 000 10 969 000 10 021 000 10 731 000 10 648 000
Podatek dochodowy 2 244 000 5 342 000 2 377 000 2 293 000 2 445 000 4 307 000
Udziały niekontrolujące 479 000 1 202 000 536 000 543 000 375 000 306 000
Zysk (strata) netto 9 024 000 18 166 000 8 036 000 7 168 000 7 895 000 6 021 000